Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w msc. Trzciane i Korkliny w Gminie Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o zebranych materiałach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w msc. Trzciane i Korkliny w Gminie Suwałki


Suwałki, dnia 17 czerwca 2016 roku
PP.6733.3.2016.JM

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


        Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr geod. 14/3, 14/4, 19/1, 19/2, 22/5, 22/6, 23, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/5,  31/7, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 37/1, 37/3, 37/4, 38/3, 38/4, 38/5, 38/7, 38/8, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/11, 39/15, 39/17, 41/5 położonych w miejscowości Trzciane oraz na działkach nr geod. 255/2, 276/4, 307/1, 309/2, 311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2 położonych w miejscowości Korkliny w gminie Suwałki.    
      Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
      Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU