Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Maćkowa R.

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Maćkowa R.

Suwałki, 14 października 2014 roku

PP.6733.4.2014.JM

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 sierpnia 2014 roku Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda w km 1+400 na działkach o nr geod. 74/2, 56, 77, 9/28, 2/5, 9/29 położonych w miejscowości Czerwony Folwark.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.
 
 
(-)  Wójt Gminy Suwalki

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU