Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych kablowych SN 20kV – długości ok. 100 m ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych kablowych SN 20kV – długości ok. 100 m ...


Suwałki, 13 lipca 2015 roku

PP.6733.2.2015.JM

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ) zawiadamia się,  że na wniosek

z dnia 11 maja 2015 roku  PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, złożonego  przez pełnomocnika inwestora – pana Tomasza Surowca – TARE Sp. z o.o została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych kablowych SN 20kV – długości ok. 100 m  na działkach o nr geod. 125/9, 94/1, 536/1 położonych w miejscowości Leszczewek.

                Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

(-) Wójt Gminy Suwałki


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU