Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kablowych linii energetycznych SN 20 kV – dł. ok. 7200 m każda, budowie złączy kablowych SN 20kV

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kablowych linii energetycznych SN 20 kV – dł. ok. 7200 m każda, budowie złączy kablowych SN 20kV

Suwałki, dnia 30 grudnia 2014 roku

PP.6733.5.2014.ID

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kablowych linii energetycznych SN 20 kV – dł. ok. 7200 m każda, budowie złączy kablowych SN 20kV oraz odgałęzień kablowych 20 kV z wymianą słupów linii napowietrznej na działce o nr geod. 529/1 wobrębie Krzywe i działkach o nr geod. 692, 650/1, 648/3, 648/5, 663/1, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 126, 528/1, 529/1, 532, 536/1, 124/1, 125/8, 125/9, 648/4 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek, w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU