Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch linii energetycznej kablowej SN 20 kV – dł. ok. 7200 m każda, budowie złączy kablowych SN

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch linii energetycznej kablowej SN 20 kV – dł. ok. 7200 m każda, budowie złączy kablowych SN

Suwałki, 12 listopada 2014 roku

PP.6733.5.2014.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek TARE Sp.
z o.o. (inwestor: PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch linii energetycznej kablowej SN 20 kV – dł. ok. 7200 m każda, budowie złączy kablowych SN 20kV oraz odgałęzień kablowych 20 kV
z wymianą słupów linii napowietrznej na działce o nr geod. 529/1 w obrębie Krzywe
i działkach o nr geod. 692, 650/1, 648/3, 648/5, 663/1, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 126, 528/1, 529/1, 532, 536/1, 124/1, 125/8, 125/9, 648/4 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w oparciu o przepisy odrębne.

Zgodnie z art. 10 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU