Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku

Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku

Suwałki, dnia 09.12.2015 r.

IG.271.3.2015.JK

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku
Numer ogłoszenia: 181585 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki , ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU