Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Odnawialne źródła energii.

Odnawialne źródła energii.


INFORMACJA  O ODSTĄPIENIU OD PROJEKTU:

Uprzejmie informujemy, że w związku z bardzo małym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Suwałki przystąpieniem do projektu na modernizację indywidualnych źródeł ciepła, tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, Gmina Suwałki nie będzie wnioskować o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Priorytet V. Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 5.4.1 Strategia niskoemisyjna z wyłączeniem BOF.
Tym samym,   złożone w ramach wcześniejszego ogłoszenia deklaracje mieszkańców na udział w projekcie pozostają bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Suwałki
/-/
Tadeusz Chołko

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania modernizacji indywidualnych źródeł ciepła

  
--------------------------------------------------------------------

dotyczy mieszkańców wsi:

Niemcowizna, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Osowa, Piertanie, Płociczno, Poddubówek,
Potasznia, Przebród, Sobolewo, Stary Folwark, Taciewo, Tartak, Trzciane,
Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wychodne,
Zielone Królewskie, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Żyliny  
  

OGŁOSZENIE

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji w zakresie odnawianych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Priorytet  V. Gospodarka niskoemisyjna. Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF,

WÓJT GMINY SUWAŁKI ZAPRASZA

 MIESZKAŃCÓW GMINY SUWAŁKI NA SPOTKANIE INFORMACYJNE  DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKCIE
na modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, z wyłączeniem montażu pieców węglowych

Warunki ogólne:

- inwestycja może być realizowana wyłącznie w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza;

- dofinansowaniu podlegać będą inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych;

- dofinansowane urządzenia nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;

- dofinansowaniu nie podlega wymiana istniejącej kotłowni, ani paleniska węglowego  na pompę ciepła,

Szczegółowe kryteria dostępne są na stronie internetowej: www.gmina.suwalki.pl  w zakładce:  Odnawialne źródła energii

Miejsce spotkania: URZĄD GMINY SUWAŁKI ul. Świerkowa 45, Suwałki

(sala konferencyjna)

Termin i godzina spotkania – 09 sierpnia 2017 r., godz. 14.00

Jednocześnie informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wyznaczył przewidywany termin rozstrzygnięcia dofinansowania projektu na zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na miesiąc: wrzesień 2017 r.


 
 -------------------------------------------------------------------------
 
 

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl