Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Odpowiedzi na zapytania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, lekkiego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem”

Odpowiedzi na zapytania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, lekkiego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem”

    Suwałki, dnia 17 października 2014 r.

Ochotnicza Straż Pożarna
W Nowej Wsi

                                                                                TECHNOTOP Sp z o.o.
                                                                                Autoryzowany Dealer ISUZU
                                                                                21-030 Motycz Konopnicka 164 A
                                                                                Salon: 21-040 Lublin Kalinówka 43A           W odpowiedzi na zapytania z dnia 15 października 2014 r. o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, lekkiego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem”, informuję:
Pytanie nr 1: W odniesieniu do nowego zapisu SIWZ z dnia 13.10.2014 r. Pkt 2: „ Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony  Przeciwpożarowej im. Józefa Tulikowskiego w Józefowie, wymagane jest dostarczenie Świadectwa dopuszczenia CNBOP” – wyjaśniamy, że w/w świadectwa tj. świadectwa dopuszczenia zgonie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) wydaje się W przypadku maksymalnej masy rzeczywistej powyżej 3 000 kg, pojazd Pickup z wymaganym doposażeniem nie przekroczy masy DMC/MMC 3T w związku z czym świadectwo nie jest wymagane – prosimy o odstąpienie od zapisu.
Odpowiedź: Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tulikowskiego w Józefowie należy dołączyć do oferty w przypadku gdy jest to wymagane, a wymagania te wynikają z zapisu ustawy Dz.U. Nr 143 poz. 1002 ze zm.
Pytanie nr 2: W odniesieniu do pkt 5 „Winno być: poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. Razem minimum 7 poduszek powietrznych” – prosimy o poprawę zapisu na ilość 6 szt. Wynikającą z sumy poduszek przednich, bocznych i kurtynowych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 6 poduszek powietrznych.
Pytanie nr 3: W odniesieniu do pkt. 6 dodatkowy zapis „ elektrycznie podgrzewana szyba przednia”  Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że powyższy zapis w znacznym stopniu ogranicza zasadę uczciwej konkurencji zgodnie z ustawą PZP, poprzez wskazanie konkretnych dostawców towarów lub usług – prosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przedniej szyby nie podgrzewanej.
Pytanie nr 4: PKT 6 SIWZ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – „… wartość dostawy minimum 200 00 zł brutto…” – prosimy o urzeczywistnienie wartości przedmiotu dostawy pod względem wartości do stawki vat 8% do wartości 140 000 zł brutto, powyższa konieczność wykazania się zawyżoną dostawą nie ma pokrycia w pojazdach klasy PICKUP, czyli przedmiotu dostawy i może wskazywać na konkretną markę i dostawcę pojazdu – prosimy o zmianę zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wartość dostawy – minimum 200 000 zł


                                                                                                  Prezes OSP Nowa Wieś
                                                                                                         Lucjan Aneszko

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU