Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Or.6840.1.2013.HB - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochódu Żuk A 15

Or.6840.1.2013.HB - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochódu Żuk A 15

Suwałki, dnia 24 maja 2013 roku

Or.6840.1.2013.HB

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Suwałki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

 

Lp.

Nazwa składnika majątkowego

Nr

inwentarzowy

Rok produkcji /wytworzenia

Cena

netto

1

Samochód Żuk A 15

VII/4/71

1970

1 000,00

 

Cena netto samochodu marki Żuk wynosi 1000,00 zł, Wadium wynosi 100,00 zł.

 

Wyżej przedstawiony samochód marki Żuk oglądać w Ochotniczej Straży Pożarnej                       w Wychodnym  w dniach od 04. 06. 2013 do 06.06.2013 r. w godzinach 10.00-12.00.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2013 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71 pok. Nr 22.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy  Suwałki PEKAO S.A. O/Suwałki Nr 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764           w terminie do dnia 07 czerwca 2013 roku. Dowód wpłaty należy okazać w dniu przetargu.

           

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

            Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie 7 dni . Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

            Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71 pok. nr 14 lub tel. (87) 566-21-36 – osoba do kontaktu Zbigniew Mackiewicz.

 

 

Sekretarz Gminy Suwałki

 /-/Zbigniew Mackiewicz

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU