Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.

Projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.
***

W dniu 21 czerwca 2017 roku podpisano umowę z Firmą FIT PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu, na budowę 6 siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Suwałki: Krzywe, Okuniowiec, Płociczno-Osiedle, Potasznia, Sobolewo i Stary Folwark. Planowane zakończenie inwestycji przewidziano na 31
sierpnia 2017 r. Na każdej z siłowni znajdą się takie urządzenia jak: biegacz, prasa nożna, wioślarz, masażer bioder i pleców, super wahadło, orbitek.

Na nowo powstałych siłowniach w 2018 r. odbędą się zajęcia prowadzone przez instruktorów.
    
***
   

Szanowni mieszkańcy oraz inni odwiedzający naszą stronę, zapraszamy do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez specjalistów w zakresie aktywności fizycznej  z Litwy. Prezentowana metodologia ma na celu przedstawienie wpływu aktywności fizycznej na jakość życia ludzi w podeszłym wieku. Metodologia została opracowana przez partnera projektu z Litwy – Administrację Samorządu Varena, przy współpracy pozostałych parterów, tj. Gminy Ełk – Partnera Wiodącego oraz Gminy Suwałki.

  ***
 

W dniu 30 maja 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu LT-PL-1R-002 pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Tym razem gościliśmy u partnera z Litwy – Administracji Samorządu Varena.

Podczas spotkania partnerzy omówili bieżące sprawy projektu, sprawozdania kwartalne oraz zaangażowanie działań projektu i ich zgodność z harmonogramem.

  

 
***
  
4 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Suwałki odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu. Podczas spotkania omawiano bieżące sprawy projektu, zgodność procesu projektowego z harmonogramem i omówiono sprawozdania z I kwartału realizacji projektu. Kolejne spotkanie odbędzie się u partnera litewskiego w Varenie na Litwie.

   
 

***

21 lutego 2017 roku w mieście Varena (Litwa) odbyło się spotkanie w ramachprojektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” realizowanego z Programu Współpracy Interreg VA Litwa-Polska 2014-2020 .

Celem głównym spotkania było opracowanie metodologii dotyczącej programu ćwiczeń przeciwdziałających chorobom podeszłego wieku.Wspólnie przedyskutowany został problem braku aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NGO, trenerzy sportowi oraz specjaliści z zakresu kinezyterapii z Gminy Ełk, Suwałk i rejonu Varena. Prelegentką i specjalistą z zakresu zdrowia była prof. dr hab. Diana Reklaitiene z Litewskiego Uniwersytetu Sportu w Kownie.

Dzięki zaangażowaniu uczestników ze strony wszystkich partnerów, udało się opracować założenia do metodologii, która zostanie wykorzystana podczas zaplanowanych w ramach projektu działań.

    ***

Gmina Suwałki wspólnie z Samorządem Varena na Litwie oraz z Gminą Ełk, jako Beneficjentem Wiodącym,  realizują projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.

Projekt realizowany jest w ramach programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA, Priorytet. 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Wartość projektu w Gminie Suwałki:
152 992,00 EUR, w tym:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 130 043,20 EUR (85%)
- ze środków własnych Gminy Suwałki – 22 948,80 EUR. (15%)

 

Okres realizacji projektu:

01/01/2017 – 31/12/2018

W ramach projektu w Gminie Suwałki zostaną podjęte następujące działania:

1. Wykonanie siłowni zewnętrznych (instalacja czerwiec – wrzesień 2017) w 6 miejscowościach gminnych:

- Krzywe;
- Okuniowiec;
- Płociczno-Osiedle;
- Potasznia;
- Sobolewo;
- Stary Folwark.

Na zestaw składa się: 6 urządzeń do ćwiczeń: biegacz, prasa nożna, wioślarz, masażer pleców i bioder, super wahadło, orbitek, oraz ławki i stół na 10 osób, stojaki na rowery, kosz na śmieci i tablica z instrukcją ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach.

2. Transgraniczny rajd rowerowy (maj 2017)  z udziałem partnerów projektu z Gminy Ełk, Samorządu Varena na Litwie i z Gminy Suwałki.

3. Festyn – Aktywność fizyczna wyznacznikiem jakości życia. Festyn odbędzie się w Starym Folwarku w lipcu 2017 r.

4. Zajęcia z instruktorem dla seniorów na nowopowstałych siłowniach. Zorganizowane zajęcia odbywać się będą  w 2018 roku  w lipcu i w sierpniu, po jednej godzinie w tygodniu na każdej siłowni, przez dwa miesiące.

5. Promocja projektu.

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl