Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.

Projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.
21 lutego 2017 roku w mieście Varena (Litwa) odbyło się spotkanie w ramachprojektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” realizowanego z Programu Współpracy Interreg VA Litwa-Polska 2014-2020 .

Celem głównym spotkania było opracowanie metodologii dotyczącej programu ćwiczeń przeciwdziałających chorobom podeszłego wieku.Wspólnie przedyskutowany został problem braku aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NGO, trenerzy sportowi oraz specjaliści z zakresu kinezyterapii z Gminy Ełk, Suwałk i rejonu Varena. Prelegentką i specjalistą z zakresu zdrowia była prof. dr hab. Diana Reklaitiene z Litewskiego Uniwersytetu Sportu w Kownie.

Dzięki zaangażowaniu uczestników ze strony wszystkich partnerów, udało się opracować założenia do metodologii, która zostanie wykorzystana podczas zaplanowanych w ramach projektu działań.

***********************************************************

Gmina Suwałki wspólnie z Samorządem Varena na Litwie oraz z Gminą Ełk, jako Beneficjentem Wiodącym,  realizują projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.

Projekt realizowany jest w ramach programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA, Priorytet. 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Wartość projektu w Gminie Suwałki:
152 992,00 EUR, w tym:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 130 043,20 EUR (85%)
- ze środków własnych Gminy Suwałki – 22 948,80 EUR. (15%)

 

Okres realizacji projektu:

01/01/2017 – 31/12/2018

W ramach projektu w Gminie Suwałki zostaną podjęte następujące działania:

1. Wykonanie siłowni zewnętrznych (instalacja czerwiec – wrzesień 2017) w 6 miejscowościach gminnych:

- Krzywe;
- Okuniowiec;
- Płociczno-Osiedle;
- Potasznia;
- Sobolewo;
- Stary Folwark.

Na zestaw składa się: 6 urządzeń do ćwiczeń: biegacz, prasa nożna, wioślarz, masażer pleców i bioder, super wahadło, orbitek, oraz ławki i stół na 10 osób, stojaki na rowery, kosz na śmieci i tablica z instrukcją ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach.

2. Transgraniczny rajd rowerowy (maj 2017)  z udziałem partnerów projektu z Gminy Ełk, Samorządu Varena na Litwie i z Gminy Suwałki.

3. Festyn – Aktywność fizyczna wyznacznikiem jakości życia. Festyn odbędzie się w Starym Folwarku w lipcu 2017 r.

4. Zajęcia z instruktorem dla seniorów na nowopowstałych siłowniach. Zorganizowane zajęcia odbywać się będą  w 2018 roku  w lipcu i w sierpniu, po jednej godzinie w tygodniu na każdej siłowni, przez dwa miesiące.

5. Promocja projektu.


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU