Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.

Projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.
Celem projektu jest rozwiązywanie problemu społecznego związanego z dostępem oraz jakością usług socjalnych i zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminach: Ełk, Varena, Suwałki, poprzez integrację społeczności lokalnej z osobami wymagającymi specjalnego traktowania ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Wspólne warsztaty upowszechnią aktywny tryb życia, przybliżą problemy wieku starczego, przełamią bariery wstydu, lęku pomiędzy społecznością a osobami chorymi i ich rodzinami. Organizacje pozarządowe zaangażowane będą we współpracę transgraniczną promującą aktywność intelektualną, społeczną i fizyczną, tworzenie warunków dla zdrowego starzenia się. Główne działania: rajd pieszy, rowerowy, spływ kajakowy, cykl warsztatów, festiwale promujące aktywny tryb życia jako sposób walki z chorobami starczymi, opracowanie metodyki dla osób starszych, konferencja końcowa na temat starzejącego się społeczeństwa. Grupa docelowa: 3 społeczności – Gminy Ełk, Rejonu Varena, Gmina Suwałki. Grupa docelowa projektu otrzyma długoterminową korzyść z projektu – infrastrukturę zewnętrznych przestrzeni aktywności fizycznej oraz sprzęt wewnątrz o podobnych funkcjach jak ten na zewnątrz: siłownie na powietrzu, sprzęt do fizjoterapii oraz ogólnodostępna metodyka dla osób w podeszłym wieku. Realizacja programu przyczyni się do integracji społeczności przygranicznej poprzez zdrowy, aktywny tryb życia.
 

 

 
***
 
W dniach 28-29 sierpnia 2017 r. odbyło się kolejne wydarzenie w ramach projektu. Tym razem przedstawiciele partnerów projektu, tj. Gminy Ełk, Gminy Varena (LT) oraz Gminy Suwałki uczestniczyli w Transgranicznym marszu Nordic Walking, którego organizatorem była Gmina Ełk – Parter Wiodący w projekcie.
 
W ramach działania wszyscy uczestnicy przeszli szybki kurs prawidłowej techniki marszu Nordic Walking, po którym grupa wyruszyła ulicami Ełku a następnie pięknymi lasami Gminy Ełk.
Następnego dnia grupa zwiedzała Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej. Wszystkie działania mają na celu uświadomienie jak ważnym dla zdrowia jest ruch, każda jego forma.
 
Następne spotkanie odbędzie się u litewskiego partnera projektu w Varenie, gdzie odbędą się zajęcia szachowe. Tym razem będą ćwiczenia umysłowe.
 
     
 
  ***
 

Festyn „Aktywność fizyczna – wyznacznikiem jakości życia”

 

22 lipca 2017 r. w Starym Folwarku, gm. Suwałki odbył się festyn z udziałem wszystkich partnerów projektu. Motywem przewodnim festynu było skierowanie uwagi ludzi, od najmłodszych do najstarszych, na istotny i ważny element naszego życia jakim jest aktywność fizyczna. Zaszczepienie tej aktywności u małych dzieci i ciągłe zachęcanie do niej w fazie wzrostu  powoduje, że wraz z kolejnymi latami życia aktywność fizyczna staje się naturalną formą spędzania wolnego czasu.  Jak jesteśmy młodzi wydaje nam się, że zawsze będziemy tacy sprawni. Tak może być tylko wtedy, gdy będziemy aktywni. Zachęcajmy więc wszystkich,  małe i większe dzieci,  naszych rodziców i dziadków aby jak najwięcej tej aktywności wprowadzali w swoje życie. Małymi kroczkami można dotrzeć bardzo daleko …

 

Oprócz zajęć z animatorem dla dzieci i dorosłych, w ramach których odbyły się konkursy i konkurencje sprawnościowe raz quizy, na festynie zaprezentowano:

-  przedstawienie dla najmłodszych  „Opowieści starego kredensu”  w wykonaniu Teatru Pod Orzełkiem;

- pokaz ZUMBY;

Występy zespołów muzycznych:

- Shamroc;

-  Babsztyl;

- Sennsi;

- Imprium.

 


 
 
***

Transgraniczny rajd rowerowy w Gminie Suwałk

 

W dniach 10-11 lipca 2017 r. odbył się Transgraniczny Rajd Rowerowy realizowany w ramach  projektu LT-PL-1R-002 pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.

 

Wśród 30 uczestników rajdu byli mieszkańcy Gminy Suwałki, Gminy Ełk oraz Samorządu Varena na Litwie, czyli z obszaru partnerów projektu.

 

Pierwszego dnia uczestnicy podróżowali za przewodnikiem przez Wigierski Park Narodowy. Wszystkich zachwyciło piękno naszej Gminy. Ważnym elementem wydarzenia była wspaniała tego dnia pogoda, która ostatnio niestety nas nie rozpieszcza.

 

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)w Białej Wodzie. Placówka funkcjonuje od 2013 r. i opiekuje się potrzebującymi, stwarzając bardzo domowe warunki. Uczestnicy zwiedzili sale warsztatowe i rehabilitacyjne. W ramach realizowanego wspólnie projektu to właśnie dla potrzebujących w ŚDS w Białej Wodzie zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny w ramach realizacji projektu.

 


			
			
***
	
W dniu 21 czerwca 2017 roku podpisano umowę z Firmą FIT PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu, na budowę 6 siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w miejscowościach Gminy Suwałki: Krzywe, Okuniowiec, Płociczno-Osiedle, Potasznia, Sobolewo i Stary Folwark. Planowane zakończenie inwestycji przewidziano na 31
sierpnia 2017 r. Na każdej z siłowni znajdą się takie urządzenia jak: biegacz, prasa nożna, wioślarz, masażer bioder i pleców, super wahadło, orbitek.

Na nowo powstałych siłowniach w 2018 r. odbędą się zajęcia prowadzone przez instruktorów.
    
***
   

Szanowni mieszkańcy oraz inni odwiedzający naszą stronę, zapraszamy do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez specjalistów w zakresie aktywności fizycznej  z Litwy. Prezentowana metodologia ma na celu przedstawienie wpływu aktywności fizycznej na jakość życia ludzi w podeszłym wieku. Metodologia została opracowana przez partnera projektu z Litwy – Administrację Samorządu Varena, przy współpracy pozostałych parterów, tj. Gminy Ełk – Partnera Wiodącego oraz Gminy Suwałki.

  ***
 

W dniu 30 maja 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu LT-PL-1R-002 pn. „Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Tym razem gościliśmy u partnera z Litwy – Administracji Samorządu Varena.

Podczas spotkania partnerzy omówili bieżące sprawy projektu, sprawozdania kwartalne oraz zaangażowanie działań projektu i ich zgodność z harmonogramem.

  


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl