Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2017/2018.

 

Szanowni Państwo!

Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że     w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy.

Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami.

 

Od dnia 1 września 2017 roku wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Suwałki będzie realizowane w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Lp.

Nazwa

Siedziba

Ilość oddziałów przedszkolnych w szkole / czas pracy

1.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak.

Płociczno-Tartak 16

16-402 Suwałki

2 oddziały, w tym:

˗   1 oddział pięciogodzinny

˗   1 oddział dziesięciogodzinny

2.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Starym Folwarku.

Stary Folwark 49

16-402 Suwałki

2 oddziały, w tym:

˗   1 oddział pięciogodzinny

˗   1 oddział dziesięciogodzinny

3.

Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.

Przebród 15

16-402 Suwałki

2 oddziały, w tym:

˗   1 oddział pięciogodzinny

˗   1 oddział dziesięciogodzinny

4.

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

Nowa Wieś 40A

16-402 Suwałki

1 oddział pięciogodzinny

5.

Szkoła Podstawowa w Poddubówku

Poddubówek 17

16-402 Suwałki

1 oddział pięciogodzinny

 

Ważne!

Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych    w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU