Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Rodzina 500 +

Rodzina 500 +

„Program RODZINA 500 plus”

 

        Program „Rodzina 500 plus” wynikający z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200,00 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

        Program „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców gminy Suwałki realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 45 w Suwałkach. Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wydawane będą po dniu
1 kwietnia 2016 r. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w miesiącu kwietniu będzie realizowane w następujących godzinach:

 

poniedziałek:

7.30-15.00

wtorek:

7.30-15.00     15.15-17.00

środa:

7.30-15.00

czwartek:

7.30-15.00     15.15-17.00

piątek:

7.30-15.00

 

       Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołącza się odpowiednio:


    Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa świadczenia wychowawczego:
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

       Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego także na pierwsze lub jedyne dziecko dołącza się odpowiednio:

  • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.


więcej informacji na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białystoku oraz pod numerem infolinii 85 74 39 499


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

pokój 39, tel. 87 565 93 62© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU