Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Kolektory Słoneczne

Kolektory Słoneczne

 

Suwałki, 10.09.2014 r.

 

Zakończył się montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych (120) i Zespole Szkół w Płocicznie –Tartak. Dzięki finansowanemu  wsparciu Unii Europejskiej wkład finansowy mieszkańców to tylko 30% zamontowanych zestawów.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu będzie służyć mieszkańcom Gminy Suwałki i ułatwi im życie codzienne, przynajmniej w okresie wiosenno-letnim.

*W sprawach ewentualnych awarii należy kontaktować się bezpośrednio z firmą, która wykonywała inwestycje, tj. firmą SANITO Sp. z o.o. , tel.: 022 371 14 75
 

"Trwa montaż zestawów kolektorów słonecznych na budynkach uczestników projektu. Planuje się, że zakończenie całej inwestycji, tj. montaż wszystkich 120 zestawów na budynkach mieszkalnych i 1 zestawu na terenie  Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak zakończy się w lipcu"

 
 
  
Rozpoczął się montaż zestawów kolektorów na budynkach mieszkalnych uczestników projektu pn."Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy Suwałki". Obecnie firma Sanito Sp. z o.o. montuje kolektory próżniowe w msc. Mała Huta, Osowa, Piertanie, Potasznia, Przebród oraz Zielone Królewskie.
 

 
W dniu 17 lutego 2014 r. podpisano umowę z firmą SANITO Sp. z o.o. z Warszawy, która wygrała przetarg na dostawę i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu "Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy Suwałki".
Nadzór techniczny nad inwestycją objął
Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie Jan Makowski z Olecka.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suwałki, 13 grudnia 2013 r.

Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy projektu, polegającego na dostawie i montażu kpl. kolektorów słonecznych na 120 budynkach mieszkalnych i w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak.


 
Suwałki, 23 września 2013 r.
 
23 sierpnia 2013 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego o dofinasowanie projektu pn. „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i mieszkańców Gminy Suwałki”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego regionu poprzez zwiększenie wykorzystania energii promieniowania słonecznego w procesie podgrzewania wody użytkowej w Gminie Suwałki.
· Całkowita wartość projektu: 1803164,36 zł
· Dofinansowanie 70 %: 1262215,05 zł
· Udział mieszkańców w projekcie wynosi 30% na mieszkańca uczestniczącego w projekcie.
Rzeczową realizację projektu zaplanowano w okresie styczeń – lipiec 2014 r.
W ramach projektu zostanie zakupionych i zamontowanych 121 zestawów kolektorów słonecznych, w tym 120 zestawów na nieruchomościach mieszkańców Gminy Suwałki oraz 1 zestaw na budynku Zespołu Szkół w Płocicznie –Tartak.
Kolektory słoneczne zostaną zamontowane w 36 miejscowościach gminy: Biała Woda, Bobrowisko, Burdeniszki, Czerwony Folwark, Dubowo Drugie, Gawrych Ruda, Huta, Korobiec, Kropiwne Nowe, Krzywe, Leszczewek, Lipniak, Mała Huta, Niemcowizna, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osowa, Piertanie, Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Sobolewo, Stary Folwark, Taciewo, Tartak, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wychodne, Czarnakowizna, Magdalenowo, Osinki, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Żyliny.
 

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU