Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Suwalski Internet Równych Szans

Suwalski Internet Równych Szans

 

Procedura zgłaszania awarii sprzętu komputerowego.

 

Użytkownicy komputerów samodzielnie zgłaszają problemy techniczne do Gwaranta, którym jest Fujitsu Polska.

 

Zgłoszenia awarii dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 18:00 dzwoniąc na numer

801 300 100

lub z tel. komórkowych

22 398 13 60

w trakcie rozmowy z konsultantem należy podać numer seryjny umieszczony na sprzęcie.

 

W przypadku monitora jest to numer widoczny na białej naklejce umieszczonej z tyłu monitora. Numer ten jest umiejscowiony nad kodem kreskowym.

W przypadku jednostki centralnej jest on umieszczony na górnej powierzchni obudowy komputera i napisany największymi literami.

Te same numery znajdują się też na "Protokole zdawczo-odbiorczym", który to protokół każdy użytkownik komputera osobiście podpisał przy odbiorze sprzętu komputerowego i pieczołowicie przechowuje jako jedyny dowód potwierdzający legalne posiadanie sprzętu.

 

Podany wyżej sposób jest jedyną formą dochodzenia roszczeń gwarancyjnych ponieważ zarówno Urząd Gminy Suwałki jak i sprzedawca sprzętu nie posiadają kompetencji (stosownego upoważnienia od Fujitsu Polska) do podejmowania w tej sprawie własnych kroków co oznacza, że nie mogą oni świadczyć napraw gwarancyjnych.

 

Jeżeli w trakcie rozmowy z konsultantem Fujitsu okaże się, że nastąpiła awaria niepodlegająca naprawie gwarancyjnej należy zgłosić to do Specjalisty IT lub w sytuacjach szczególnych do Urzędu Gminy. W takim przypadku należy liczyć się z poniesieniem kosztów związanych z usunięciem niesprawności sprzętu lub oprogramowania.

 

Specjalista ITR

Bogdan Kurowski        tel. 502565183

 

Opiekun Projektu – Urząd Gminy Suwałki

Dariusz Saweliew        tel. 691482015
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ankieta dla beneficjentów  projektu Suwalski Internet Równych Szans

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prowadzi badania naukowe dotyczące "Wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na udział gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gospodarce elektronicznej".

Grupą docelową badania są osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  W przypadku Gminy Suwałki był to projekt pt. „Suwalski  Internet Równych Szans”. Badania są realizowane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane jednostkowe uzyskane z anonimowych ankiet zostaną poddane analizie, a opracowane wyniki badań zaprezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Zwracamy się do Państwa tj. uczestników projektu „Suwalski  Internet Równych Szans” do wypełnienia ankiety znajdującej się pod adresem:


http://www.dchalimoniuk.uph.edu.pl/ankieta/ankieta.html


Bardzo dziękujemy za współpracę i pomoc przy realizacji badania.

Beata Maksimowicz

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. 87 562 81 36
fax. 87 562 80 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU