Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Zaproszenie do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków


Suwałki, 23.11.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy                                                                 

Społecznej w Suwałkach
ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki

                              

ZAPROSZENIE

 

do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

    ul. Świerkowa 45

    16-400 Suwałki

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., tj. Dz. U. 2013 r. 907 z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

 

III. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA:

na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.>>Pełna treść ogłoszenia do pobrania<<

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU