Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki

Suwałki, dn.29 listopada 2017 r.

Strona internetowa Zamawiającego

Wykonawca

Tablica ogłoszeń

 

 

IG.271.4.1.2017.AW

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki ”

1.    Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez wykonawcę Firma Transportowo-Usługowa EKO s. c. Mirosław Andruczyk, Marek Andruczyk, ul. Słoneczna 12, 16-404 Jeleniewo. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

2.    Termin zawarcia umowy Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych. Planowany termin podpisania umowy w dniu 1 grudnia 2017 r.


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU