Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk

Suwałki, 2016-07-08

 

GZEAS.251.3.2016.EW

                                                                              

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na  Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk

 

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Suwałkach informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrana została oferta złożona przez Prywatne Pogotowie Medyczne Józef Łoniewski,
ul. Bydgoska 48, 16-400 Suwałki
za łączną cenę brutto za 1 km dowozu 3,87 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta, według kryteriów przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy:

Prywatne Pogotowie Medyczne

Józef Łoniewski

ul. Bydgoska 48, 16-400 Suwałki

Liczba pkt w kryterium cena brutto za 1 km dowozu
 – ( 3,87 zł : 3,87 zł x 98) =98 pkt.

Liczba pkt w kryterium (termin płatności  21 dni – 2 pkt.)

Łączna ilość punktów : 100 pkt.

 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 przed upływem terminów określonych w art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w dniu 12.07.2016 roku.

 

Sporządziła: Patrycja Buziuk


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU