Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Suwałkach informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrana została oferta złożona przez Prywatne Pogotowie Medyczne Józef Łoniewski, ul. Bydgoska 48, 16-400 Suwałki za łączną cenę brutto za 1 km dowozu 3,87 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU