Szanowni Mieszkańcy gminy Suwałki,

W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu  pn. ,,Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” polegającym na przyznaniu grantów na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, samorząd rozpoczyna wdrażanie projektu.

Przypominamy, że projekt dotyczy wyłącznie tej grupy osób, które złożyły deklaracje przystąpienia do projektu „Zielona Gmina IV (…)” w 2019 roku.  

Jednym z głównych, obowiązujących dokumentów określających zasady realizacji inwestycji jest „Regulamin naboru uczestników do udziału w projekcie pn. Zielona Gmina IV  - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” zatwierdzony przez samorząd Województwa Podlaskiego i Radę Gminy Suwałki (dokument znajduje się w plikach do pobrania – Załącznik nr 1).

Zgodnie z ww. regulaminem, osoby które złożyły w terminie 15.11.2019 – 29.11.2019 r. deklaracje uczestnictwa, proszone są o niezwłoczne potwierdzenie chęci udziału w projekcie oraz aktualizację danych z 2019 r. poprzez wypełnienie deklaracji kontynuacji uczestnictwa (Załącznik nr 2 w plikach do pobrania). Termin do którego można złożyć deklarację mija 12 marca 2021 r. Dokument można również wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Gminy Suwałki.

Zwracamy uwagę, że jeżeli u kogoś zmieniły się deklarowane w 2019 r. dane np.: prowadzona jest działalność gospodarcza, znacząco zmienił się pobór energii elektrycznej itd., zobowiązany jest złożyć jeszcze raz deklarację uczestnictwa zaktualizowaną do bieżącej sytuacji (Załącznik nr 3 – w plikach do pobrania).  

Ponadto pracownicy urzędu będą w najbliższym czasie kontaktować się telefonicznie z osobami, które zgłosiły się do projektu.

W dalszej kolejności Komisja do weryfikacji i oceny wniosków wyłoni osoby zakwalifikowane do przyznania grantu na montaż instalacji OZE. Wówczas rozpoczną się spotkania informacyjno – organizacyjne w celu wskazania dalszych zasad realizacji inwestycji.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0920/20-00 z dnia 16 lutego 2021 r.


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych