INFORMACJA

Wójt Gminy Suwałki informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o trwającym na terenie całego kraju Wykonaniu Wieloobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest przedsiębiorstwo państwowe: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
Prace nad opracowaniem inwentaryzacji zostały rozpoczęte w 2020 roku i będą prowadzone przez okres 5 lat, tj. do roku 2024.
Realizacją przedsięwzięcia objętych będzie 20% powierzchni lasów.
Zakres prowadzonych przez wykonawcę prac obejmuje obserwację stałych powierzchni próbnych lasów i dokonywanie na nich pomiarów.
Prace mają na celu określenie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.
Dane zawarte w opracowaniu będą służyły wyłącznie do celów statystycznych.
W związku z powyższym, proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wejścia na teren lasów stanowiących ich własność i prowadzenia na nich ww. prac.
Podstawa prawna: art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.).

/-/ Zbigniew Mackiewicz
Wójt Gminy Suwałki
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych