W związku z realizacją projektu  pn. ,,Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” polegającego na przyznaniu grantów na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Gmina Suwałki udostępnia materiały pomocnicze umożliwiające uczestnikom projektu prawidłową realizację inwestycji.

Wykaz dokumentów znajdujących się w plikach do pobrania:

  1. Informacja dla Grantobiorców - poradnik "krok po kroku"
  2. Regulamin naboru uczestników do udziału w projekcie - dokument zawiera zasady udziału w projekcie oraz obowiązujące wzory dokumentów
  3. Formularz zapytania ofertowego dla potencjalnych wykonawców instalacji
  4. Formularz ofertowy potencjalnego wykonawcy instalacji
  5. Minimalne wymagania techniczne  dla urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznej
  6. Przykładowy wzór umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
  7. Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego i wyboru wykonawcy
  8. Wniosek o wypłatę grantu - wzór
  9. Pełnomocnictwo na powierzenie grantu
  10. Karta informująca o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu roku - wzór dokumentu obowiązujący w okresie trwałości projektu


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych