Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku zachęca wszystkie podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w IV edycji konkursu o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021".

Konkurs został ogłoszony w 5 kategoriach:

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii
I-IV),

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,

c) produkcji filmów o działalności laureatów,

d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków
pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

2. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

*Termin składania wniosków upływa 16 czerwca.*

Więcej informacji na stronie: <http://www.znakjakosci.mrips.gov.pl>

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych