KOMUNIKAT

Wójta Gminy Suwałki

skierowany do właścicieli i posiadaczy gruntów rolnych, położonych na terenie sołectw:
Korobiec, Kuków-Folwark, Korkliny, Trzciane, Wychodne, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie.


Rolnicy prowadzący produkcję roślinną na terenie ww. sołectw, położonych na terenie obwodu łowickiego nr 20 dzierżawionego przez Koło Łowieckie Szarak, proszeni są  o przekazanie Kołu informacji, dotyczących zagrożonych zniszczeniem upraw, w celu zaplanowania przez Koło ilości urządzeń służących do ochrony upraw przed szkodami łowieckimi.

Informacje należy przekazywać pod adres korespondencyjny:
Koło Łowieckie Szarak w Suwałkach
ul. Bohaterów 13
16-400 Suwałki

Informacja powinna zawierać:
1.    nr ewidencyjny działki, obręb ewidencyjny, gmina;
2.    planowaną uprawę, jej powierzchnię i przeznaczenie plonu;
3.    posiadane przez rolników urządzenia mogące być przydatne do zabezpieczenia uprawy.


UWAGA !!!

Nieprzekazanie przez Rolnika ww. informacji, wyklucza wdrożenie postępowania roszczeniowego.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych