Stena Recycling zaprasza organizacje pozarządowe, szkoły oraz inne podmioty działające na rzecz społeczności lokalnych do udziału w

konkursie grantowym „GOZpodarne wyzwanie”. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie konkursowej i
opisać pomysł na inicjatywę skierowaną do społeczności lokalnych zachęcającą do podejmowania aktywności w obszarze gospodarki cyrkularnej
lub kształtującą odpowiedzialne wybory konsumenckie. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 czerwca do 20 lipca 2021 r.


Wszystkie informację znajdą Państwo na stronie konkursu:
www.stenarecycling.pl/konkursgoz/


<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stenarecycling.pl%2Fkonkursgoz%2F&data=04%7C01%7Ckonkursgoz%40stenarecycling.com%7C8f2262d8bf9449951cda08d91ea78a8f%7C7920093a3a654aba8d5476b28484a094%7C0%7C0%7C637574527209863665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GX0hffq9Xr6%2FT2du2M%2BOxGIu5%2FXb7VlfuaG1GaNfkr4%3D&reserved=0>

Link do formularza i regulaminu:
Formularz konkursowy
<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fviewer%3Fdocex%3D1%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.stenarecycling.pl%2Fsiteassets%2Fdocuments%2Finne%2Fwniosek-o-dofinansowanie_30.04.2021_final.docx&data=04%7C01%7Ckonkursgoz%40stenarecycling.com%7C8f2262d8bf9449951cda08d91ea78a8f%7C7920093a3a654aba8d5476b28484a094%7C0%7C0%7C637574527209873659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Fv8MjFXpikrxI%2FCHCoFHlVIDNCOwuNRvqmgyP6i4ADQ%3D&reserved=0>


Regulamin konkursu
<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fviewer%3Fdocex%3D1%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.stenarecycling.pl%2Fsiteassets%2Fdocuments%2Finne%2Fstena-recycling_regulamin-konkursu-gozpodarne-wyzwanie_2021.pdf&data=04%7C01%7Ckonkursgoz%40stenarecycling.com%7C8f2262d8bf9449951cda08d91ea78a8f%7C7920093a3a654aba8d5476b28484a094%7C0%7C0%7C637574527209873659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nFplgZd%2FB2Zbl0rig1MQYG7gDL77%2Fsltpgqwl%2BTjahk%3D&reserved=0>


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych