Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.
Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres
studiów (I i II stopnia).
Kwota ta pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także utrzymania, a także inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie:
https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiv-edycja/ 
<https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiv-edycja/>.


Zapraszamy też do śledzenia informacji na naszym Facebook
<https://www.facebook.com/IndeksStart2Star>.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych