Gmina Suwałki i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach z przyjemnością informują, iż z dniem 1 marca 2021 r. działalność rozpoczną trzy świetlice środowiskowe w: Płocicznie-Tartak, Przebrodzie i Nowej Wsi utworzone w ramach projektu pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”.


Zajęcia w świetlicach są nieodpłatne i będą trwały do 28 lutego 2022 roku. Świetlice będą świadczyć 45 zrekrutowanym już uczestnikom następujące formy wsparcia:  pomoc w nauce, organizacja  czasu  wolnego,  zabawa oraz  rozwój zainteresowań, opieka i wychowanie. Wsparcie opiekuńczo – wychowawcze będzie realizowane przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 19.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0344/19-00 z dnia 10 października 2019 r.Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych