21 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał z mieszkańcami gminy pierwsze umowy na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków.

Od 15 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. tj. w czasie, kiedy był prowadzony nabór, do Urzędu Gminy wpłynęło 21 wniosków. To znacznie więcej niż pierwotnie zakładano. Dlatego też, aby nikogo nie pozostawić bez rozpatrzenia, na najbliższej sesji Rada Gminy rozpatrzy możliwość zwiększenia środków w budżecie gminy, z przeznaczeniem na ten cel. Podpisanie kolejnych umów, będzie odbywało się sukcesywnie, o czym będziemy Państwa informować telefonicznie. Finalnie Gmina Suwałki zamierza w 2021 roku przeznaczyć na ten cel 80 tys. złotych.

Przypominamy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli na terenie występuje sieć kanalizacyjna.
W ten sposób chcemy wspomóc i zachęcić Państwa do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdzie nie ma takiej możliwości - do wybudowania oczyszczalni.

Kolejny nabór wniosków planowany jest w pierwszym kwartale 2022 r.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych