Wyniki oceny wniosków zakwalifikowanych do projektu
pn.: „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”


Po potwierdzeniu przez Wnioskodawców dalszej chęci uczestnictwa w projekcie oraz po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji kompletności złożonych wniosków oraz oceny ich zgodnie z ETAPEM I i II, do dalszego etapu udziału w projekcie zostali zakwalifikowani Wnioskodawcy – zgodnie z Listą zakwalifikowanych (do pobrania poniżej).
Lista zakwalifikowanych – PODSTAWOWA, stanowi podstawę do zakwalifikowania zawarcia umowy na powierzenie grantu.

Lista zakwalifikowanych - REZERWOWA może stanowić podstawę  do zakwalifikowania mieszkańca do projektu i podpisania umowy na powierzenie grantu, w przypadku gdy:
- po zakwalifikowaniu do projektu  wszystkich spełniających kryteria uczestników z listy podstawowej, planowana wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie została wyczerpana,
- rezygnacji lub wykluczeniu uczestnika zakwalifikowanego do projektu z listy podstawowej.


W najbliższym czasie planujemy spotkania organizacyjne z Wnioskodawcami zakwalifikowanymi do projektu, w celu podpisania umów o powierzenie Grantu oraz omówienia szczegółów realizacji inwestycji.


Spotkania będą realizowane w kilku grupach, o terminach spotkań będziemy Państwa informować indywidualnie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwaga: Na listach odnajdą się Państwo po numerze ankiety, który został nadany każdemu Wnioskodawcy przy złożeniu Deklaracji potwierdzającej kontynuację w projekcie (prawy górny róg Deklaracji).


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych