DRODZY MIESZKAŃCY!

 

Miło nam poinformować, że wniosek Gminy Suwałki na dofinasowanie instalacji paneli fotowoltaicznych dla Mieszkańców gminy Suwałki, złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) w lutym 2020r., tj. projekt pn. „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” został rozpatrzony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinasowania.

Obecnie trwa proces podpisania umowy Gminy Suwałki (Beneficjent) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (Instytucja Zarządzająca RPOWP). Planowany termin podpisania umowy – luty 2021r.

Przypominamy, że w ramach projektu planuje się objąć dofinasowaniem 71 instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Suwałki, poprzez udzielenie grantu przekazywanego Mieszkańcom w formie refundacji poniesionych kosztów, po zakończeniu montażu instalacji i przedstawieniu rozliczenia z przeprowadzonego przedsięwzięcia.

W przypadku oszczędności powstałych w projekcie za zgodą Urzędu Marszałkowskiego liczba Mieszkańców objętych dofinasowaniem może ulec zwiększeniu.

Wybór uczestników objętych projektem zostanie przeprowadzony po podpisaniu umowy przez Gminę Suwałki z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Uczestnicy projektu (Mieszkańcy) zostaną wybrani spośród deklaracji udziału w projekcie złożonych przez Mieszkańców Gminy przed złożeniem przez Gminę Suwałki wniosku o dofinasowanie projektu.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Gmina Suwałki zorganizuje spotkania informacyjne z Mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie w dniach 15-29 listopada 2019r. Spotkania odbędą się w małych grupach przy zachowaniu reżimu sanitarnego, podczas których zostaną omówione szczegóły realizacji projektu.

Dołożymy wszelkich starań, aby jak największa liczba Mieszkańców mogła uzyskać wsparcie finansowe do montażu instalacji paneli fotowoltaicznych.

Prosimy nie zawierać umów i nie zlecać montażu instalacji paneli fotowoltaicznych do momentu zawarcia umowy Mieszkańca z Gminą Suwałki.

 

 

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych