Aneta Barbara Perkowska pokieruje Ośrodkiem Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Powołanie na stanowisko dyrektora nowej, gminnej instytucji wręczył Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki.

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, powstały z połączenia Ośrodka Kultury Gminy Suwałki z Gminną Biblioteką, swoją działalność rozpocznie 1 kwietnia. Głównym efektem połączenia ma być powstanie silnego i wielofunkcyjnego podmiotu działającego w sferze szeroko rozumianej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem czytelnictwa i edukacji. Siedziba Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki będzie mieściła się w budynku obecnego Ośrodka Kultury w Krzywem. Jednym z głównych priorytetów połączonej instytucji będzie komputeryzacja sieci bibliotecznej. Ponadto, dotychczasowe lokalizacje Biblioteki oraz jej filii utrudniają organizację wydarzeń tj. spotkania autorskie, nocne czytanie i tym podobne. Pomieszczenia są małe, ciasne, nie posiadają sali wykładowo-konferencyjnej. Natomiast Ośrodek Kultury dysponuje 7 lokalizacjami, czyli Krzywe, Zielone Kamedulskie, Potasznia, Wychodne, Sobolewo, Turówka Nowa, Nowa wieś, które spełniają odpowiednie wymogi i mogą służyć potrzebom organizacji takich przedsięwzięć.


Aneta Barbara Perkowska z wykształcenia jest managerem kultury. Ukończyła Szkołę Główną Handlową. Od 6 lat kieruje Ośrodkiem Kultury Gminy Suwałki, gdzie wcześniej pracowała jako animator kultury.


 


 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Aneta Barbara Perkowska oraz wójtem Gminy Suwałki Zbigniewem Mackiewiczem

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Aneta Barbara Perkowska wraz z wójtem Gminy Suwałki Zbigniewem Mackiewiczem

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych