INFORMACJA

 

W dniu 16 grudnia 2020 roku Komisja Rekrutacyjna ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie ds. mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Suwałki dokonała otwarcia oferty, (która wpłynęła w terminie), w celu dokonania analizy złożonych dokumentów.

Weryfikację formalną pomyślnie przeszła:


- Pani Anna Kurzynowska zam. Suwałki

        WW. osoba zostanie indywidualnie (telefonicznie) zaproszona do Urzędu Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

/-/ Komisja Rekrutacyjna


Link: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/ofertapracy/oferta-pracy-na-stanowisko-stanowisko-urzednicze-z-dnia-2020-12-03.html?vid=1151668

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych