INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.OGŁOSZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY SUWAŁKI  W DNIU 1 MARCA 2021R.


l.p

Nazwa oferenta

Nazwa  zadania publicznego

Wysokość przyznanej dotacji

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1

Uczniowski Klub Sportowy SPRIT - Płociczno-Tartak

XVI Gminne Biego Przełajowe

1 980,00

2

Uczniowski Klub Sportowy SPRIT - Płociczno-Tartak

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej

9 700,00

3

Uczniowski Klub Sportowy "Młody Olimpijczyk"

Nauka, doskonalenie i propagowanie gry w futsal

8 760,00 

Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego

1

Fundacja ART-SOS Alicji Roszkowskiej

II edycja festiwalu WIGROSFERA

11 000,00

Promocja i ochrona zdrowia

1

Suwalskie Stowarzyszenie "WYBÓR" - Suwałki

Program Terapeutyczno-Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc

4 000,00

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki

1

Suwalskie Stowarzyszenie "WYBÓR" - Suwałki

Gra o dobre życie - Program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień.

7 288,00

2

Suwalskie Stowarzyszenie "WYBÓR" - Suwałki

Dodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzaleznionych - pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Oddziała dzienny ul. Młynarskiego 9

8 712,00

Turystyka i krajoznawstwo

1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddziała w Suwałkach im. Jerzego Klimko

Zapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w miejscowości Stary Folwark

10 200,00

2

Suwalskie Wodne Pogotowie Ratunkowe - Suwałki

Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc  wykorzystywanych do kąpieli m. in. na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki

4 800,00


 


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych