Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył interaktywny formularz, który umożliwia zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z
odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.
Elektroniczny formularz umożliwia zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Zgłoszenia można dokonać podając swoje dane osobowe lub w sposób anonimowy. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca oraz dodać krótki opis zgłoszenia

Formularz umożliwia również dodanie do zgłoszenia zdjęcia lub dokumentu.


*Formularz zgłoszenia interwencji jest dostępny pod adresem:
www.gios.gov.pl 

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych